(359) Különös, hogy minél szűkebb értelemben használják a kommunikáció fogalmát(360), annál nagyobb társadalmi jelentőséget tulajdonítanak neki. Ez a folyamat a múlt század közepén kezdődött, elsősorban a kibernetika megjelenésével, és ma már ott tartunk, hogy a gyakorlatilag puszta információcserére redukált kommunikáció társadalmi eszmeként, társadalmi formaként, ideológiaként jelenik meg. A kommunikáció tehát nem csupán eszköz, hanem cél, megoldás, globális szinten is érvényes társadalmi koncepció. Ez a felfogás alapvető tévedések (és hazugságok terjesztésének, illetve interiorizálásnak) következménye. Szegény Norbert Wiener még hitt abban, hogy a kommunikáció elbírja egy utópia építményének súlyát, és pl. a totális, gyors információcsere, információáramlás megfékezheti a barbarizmust. Ma már tudjuk, hogy Auschwitz is csak a relality TV-k csúcsidőben sugárzott, nézettségi rekordokat sorra döntő eventje lett volna. A legújabb kori high-tech háborúk óta pedig még a legnaívabbak is kénytelenek belátni, a társadalmi szintű kommunikáció elsődleges feladata, paradox módon, éppen a titkosítás, a félrevezetés, a dezinformálás. Ez, természetesen, nem volt másképpen az elmúlt évszázadok diktatúráiban sem. A kommunkáció, attól a pillanattól kezdve, hogy a politika egyik leghatékonyabb eszközévé, fegyverévé vált, pontosabban jellemezhető önmaga ellentétével, mint eredeti értelmével. A XX. és XXI. század azonban globálissá tette a kommunikáció terjedését és hatását. Ebben a tényben nyilvánul meg az utópiákra csábító lehetősége és apokaliptikus realitása (> Bunuel)(363). Az ősi, banális közhely persze ezúttal is igaz: nem az eszköz a bűnös, hanem a felhasználó. A bunkó megragadása óta kérődzünk ezen a tanulságon, mégis szakadatlan, konok mániákussággal törjük a fejünket újabb és újabb eszközök kiagyalásán, a meglévők tökéletesítésén, miközben az egyre inkább szerszámgyártássá züllő tudomány a legcsekélyebb mértékben sem járul hozzá az ember, a teremtmény boldogságához. A szándék, a Haltung emelhet ki a személyes és társadalmi apokalipszisból, nem a szerszámok, a tárgyi eszközök csiszolgatása.

LB > kommunikáció minősége