(225) A film még nem találta meg önálló kifejezésmódját, mondta nem régen Peter Greenaway. Majd így folytatta: De hiszen csak száz éve találták fel. Ha a 3D-irodalomról vagy a hipertextuális módszer szépirodalmi lehetőségeiről esik szó, túl gyakran várnak egyértelmű és sommás válaszokat alapvető kérdésekre. Pedig egyelőre csupán arról van szó, hogy kitaláljunk valamit, aminek legföljebb még csak halvány körvonalait sejthetjük, és még azok is szüntelenül változnak, alakulnak; hogy kérdezzünk, átgondoljunk, újragondoljunk, újraértelmezzünk és tisztázzunk évszázados, évezredes, érvényességükben megingathatatlannak tűnő fogalmakat.

LB > alapfogalmak