Mindent a saját helyén hagyni. A zavar forrása az elmozdítás. A Szellem mindenben benne van. Tehát nincs szükség a dolgok el-, kimozdítására. A dolgokat a saját helyükön fölismerni. (Az 1991-es összeomlás oka valószínűleg éppen az álmok el-, kimozdítása volt. A létformák mesterséges keverése rossz. Az együttvalóság és a keveredés különbözősége.)

LB > transzformáció (A Thesaurus/Táblázat nr. 5b./Évezredek - Fordítás felől)
LB
> #elmozdítottság (az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés felől)