(16) Mi a bebocsátás értelme/célja/lényege? Az ösvény, az eltűnés, a transzmutáció vagy a visszatérés? A Gólem és a Kyllkhor párhuzam. A Gólemhez a Kyllkhor motívumán keresztül jutottam el. Vu Tao-ce festménye, a mű mint mandala. A szertartást végző belép a mandala egyik kapuján. Elvégzi a transzmutációt, megidézi a mandala istenségét - vagyis elmerül a tudatállapotában -, majd kilép a mandalából, visszatér. Miért szükséges a kétirányú visszatérés (lehetősége)? A misztérium (elmélyülés) tökéletesítése miatt? Mert újra és újra elbocsát a szellem (Szellem), amíg nem teljes az azonosulás? És ha nincs visszatérés, ez valóban a maradéktalan és helyes azonosulás bizonyítéka? Esetleg létezik rosszindulatú szellem (Szellem), amely nem enged visszatérni? (Akár kifelé, akár befelé.) Ha létezik ilyen, önmagából eredően rosszindulatú, vagy a rossz közeledés hárul vissza a cselekvőre?

LB > bebocsátás