(69) "Raymont megvalósítja Ortega y Gasset regényelméletének követelését, hogy a regény olyan világ legyen, amelyből nem nyílik ablak semmiféle irányba, amely önmagában teljes és zárt", írja Szerb Antal. Ortega y Gasset és Sz. A. egységről, teljességről és zártságról vallott felfogása, tartalmilag, nem ellentétes a nyílt szöveg ideájával. Pusztán eltérő technikai (szerkesztési) módszererről van szó. Az "önmagában teljesség és zártság" szép fikciója a homogenitás más szemszögből történő megközelítése. A "következő" irodalom sem veszítheti el az öntörvényűség, az önmagában teljesség (egész) és zártság igényét. A mű ásvány, kőzet, miközben tudjuk: Ortega y Gasset  is csak "úgy tesz" - akár #Kosztolányi és mindazok, akiknek a művészet szubsztancia -, mintha az irodalom természeti képződmény lenne. (Az egység és a homogenitás viszonya, különbözősége. Stb.)

LB > nyílt (nyitott szerkesztésű) szöveg