(439) A bármely csomópontba  befolyó áramok erősségeinek összessége egyenlő a kifolyó áramok erősségeinek összességével. Ha a befolyó áramerősségeket pozitív, a kifolyókat pedig negatív előjellel látjuk el, akkor a csomópontban találkozó áramok algebrai összege: zérus. Egyetlen pontban zajló történet, egyetlen pontban zajló történés. A lépj előre kettőt... törvényszerűsége (#Bedekker), a Gólem feltalálási helye.

LB > kirchhoff I.