(174) Az együttlátás feltétele a szellemi állapot (diszpozíció), és nem a látás tárgya. 

LB > képessége