(302) A szövegalkotási és szövegbefogadási technikák közötti összefüggés. Mondott vagy írott szöveg - hallott, olvasott vagy nézett szöveg. Miképpen hat vissza a szövegre, hogy mondják-e vagy írják; hogy hallják-e vagy nézik, és miképpen hat vissza az értelmezésre, ha például a mondott szöveget olvassák, vagy az eredetileg írott szöveget hallják. A szövegnézés mint önálló befogadási technika a monitor olvasással jelent meg (most tekintsünk el a vizuális költészettől és hasonló jelenségektől). A befogadó/felhasználó inkább néző, mint olvasó; az előtte lévő alfanumerikus jeltömb inkább kép, mint szöveg. Valószínűleg megszűnik a szem szabályos, egyenletes tempójú, balról jobbra, és fentről lefelé haladó mozgása. Ehelyett, akárcsak egy kép megtekintésekor, a szem a (számára) hangsúlyos pontok közötti szakaszokat járja be, köti össze a tekintetével, és ebből állítja össze a megértéshez, értelmezéshez szükséges egészet.

LB > olvasási tipusok