(400) A szó - bármelyik - egyidejűleg van egy ponton ( a pontok bármelyikén) és a pontok végtelen sokaságán (egyhelyben suhanó nyíl). Egy szó viszont, az adott pillanatban, mindig magában jelenik meg (nincs egyidejű megjelenése egy másik szóval). A történet tehát egyetlen, szakadatlanul változó, helyét azonban sohasem változtató pontban vagy ponton zajlik (esetleg maga a pont). Nem térbeli kiterjedésű pontsorozat, hanem mint egy folyamatosan üzemelő, digitális számláló szekvenciálisan változó kijelzője.

LB > szó