(161) Jan Tschichold írja: A betűket Mózesnek kellett föltalálnia. Ezt azzal magyarázzák, hogy csakis egy hebegő (dadogó)(162) tördeli szét a szavakat betűkre, csak egy ilyennek juthatott eszébe a hangzó jelek (Lautzeichen) ötlete. Mózes tehát, miként a vallásalapítók, istenvesztő, és éppen ebből a allapállásból (Haltung!) kiindulva, innét elindulva teremt közeget, médiumot, Isten felé törekvő lépcsőt (=> istenösztön).

LB > betű