(121) A sokféleség és az intenzitás közötti ellentétesség. Az előbbi reprodukáló, multimediális; az utóbbi  teremtő, feltaláló, és egyetlen médiumban létrejövő.

LB > sokféleségére