(134) A sorvadást fokozza és gyorsítja a génromlás és a szándékos génrontás. Később a géntechnológiával termelt, jogfosztott "hulladékember" eltömegesedése, aki végül leigázza az egyre fogyó elitet. Az emberiség utolsóelőtti fejezete a szánalmas, beteg, elsatnyult embermaradék vegetálása lehet, míg végleg el nem mossák a járványok, környezeti hatások. Ellenhatás esetleg a perifériákról érkezhetne, a centrum azonban leigázza a perifériát.

LB > elsorvadása