(402) Az alfabetikus nyelv egyetlen szó tautológiája [a nyelv mint redundancia(403) (permutáció)]. Ennek a szónak a számjele - nem számértéke, mert a szónak nincs értéke - a 0 és az 1(405). Az alfanumerikus nyelv e két számjegy tautológiája.

LB > tautológiája