(398) Az írás újraírás, az olvasás újraolvasás (irodalom, ami újraolvasható). Az ismétlés (szekvenciális ismétlés), a felcserélhetőség fogalmának újragondolása. 

LB > ismétlek