(409) A vallás istene a félelem, a szorongás istene, horror vacui. Nem a van istene, hanem a magyarázat, a magyarázkodás istene. Nem a természeté, hanem a spekulációé. Nem az alázaté, hanem a megalázkodásé. Isten az, amire nem gondol az ember, hanem benne van a gondolatban. Éppen úgy, ahogy benne van a nem-gondolatban. Isten képtelen nem létezni, mert létezik. Ostobaság, gyengeség róla gondolkodni, hiszen az elgondolhatatlanról akarunk gondolkodni. Csak az ember által alkotott hatalmak állnak az ember hatókörén belül. Az emberi szellem hatóköre állandó és változhatatlan. Mi a célja akkor a korlátok tetején gubbasztó szellemek rikoltozásának? És mi az oka az idegességen, zavartságon, szorongáson, szemfényvesztésen, káprázaton, vagy csupán a banális ostobaságon kívül? (1997. január-március)

LB > horror vacui