(289) Az akkord ábrázolható, a rajzolat azonban csupán az akkord ideája. Akkord: egyidejűleg megszólaló, harmóniába rendeződő hangegyüttes. Hangsor helyett összhangzat. Felcsendülés a megszólaltatás, illetve a külső/belső hallás által. A hipertext hangsor helyett akkordokat ábrázol (egymásmögöttiség), a megszólaltatás esélye nélkül. Mert az irodalmi akkord megszólaltatása képtelenség. A hipertexttel azonban ábrázolhatóvá vált az idea. És a megfelelő hangszerrel (instrument) is rendelkezünk (PC). Előttünk tehát a partitúra, ujjaink a billentyűzeten, tekintetünk a meg-meglendülő karmesteri pálcán, csak éppen az összhangzat néma. Ami marad: partitúra-irodalom. Izgága lapozgatás, szemmeregetés, rituális mormogás - néma lebegés helyett. Fölkavartság - letisztultság helyett. Szeszélyes áradás - kiegyensúlyozó, belső áramlás helyett. Kapkodás - elhelyezkedés helyett.

LB > megszólalni