(254) Az "Első mondat..." kérdésével foglalkozó passzus történés-történet értelmezése az #előtér/ módszer /lét-állapot(20) nyomvonalon található szakaszokban részletesebben megjelenik. Az alábbi (pillanatnyi fogalom-értelmezéseimet jelölő), címszavas összefoglaló ennek alapján készült.

Lét-állapot//Az állapot (Tudatállapot)

- állandó és mozdulatlan (megszünt áramlás; a Lét és Nem-Lét összesűrűsödésének helye)
- van (a lét-állapot-nak, miként a van-nak, nem lehet jelzője)
- kifejezhetetlen
  [leírhatatlan (és így elgondolhatatlan is? Mert: "... A gondolat a keletkezésével egyidejűleg megszólal.") - önmaga által fejeződik ki]
- értelmezhetetlen - ő maga az értelmezés

                     a nyelven kívül áll

- a lét-állapot nem azonos az itt-léttel

Lét-mozgás (Létben történő mozgás)

- változó (mozog)
- történik
- kifejeződik [a lét-történet-ben (történés)] a mozgásban, de fogalmi önreflexió nélkül
és
- kifejezhető [az irodalmi-történet-ben (történet)]
- az irodalmi-történet-ben megnyilvánuló lét-mozgás kifejezése:
                                              leíró vagy/és értelmező

Lét-történet (történés) :: Irodalmi-történet

- lét-történet (történés): a lét-mozgás konkrét lefolyása (áramlás).
                                        nem-lineáris(255) (nonlineáris) 
- irodalmi-történet: a lét-mozgás lefolyásának leírása/értelmezése   (és nyilván elgondolása is. Lásd följebb: "A gondolat a keletkezésével egyidejűleg megszólal". És történetté válik.)
                                        #lineáris(167)
- leírás: a lét-mozgás megduplázására tett kísérlet; a történés történetté alakítása (a történés és a történet törvényszerűen nem fedi egymást)
- értelmezés: a történés történet általi értelmezése.

LB  > lét-történet