(257) "Konkrét" valóság - "nem-konkrét" valóság. Az idézőjel oka: A különböző tudatállapotok mind egy és ugyanazon a tudaton belül jönnek létre. A különböző tudatállapotokban szerzett élmények egyként konkrét, biografikus(258) élmények. Csak a tompult szellem (és tompult tudat) nem tudja és nem érzékeli evidenciának a különböző tudatállapotokban megélt élet- és léthelyzetek konkrét(259), biografikus realitását. [Nincs semmi különös abban, hogy az emberek érzéketlenek a "más" tudatállapotokban zajló életeseményekre. Hiszen ahogy a többség süketen és vakon "átalussza" álomidejét, ugyanígy átalussza "életidejét" (ébrenlét) is. Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy amit a nyugati kultúrkörben ún. megváltozott tudatállapotnak neveznek, valójában nem más, mint a tudat eredeti, természetes alapállapota.] A megélt realitás hatása nem minősít egy élethelyzetet abból a szempontból, hogy realitásnak tekinthető-e vagy sem. Továbbá: vagy realitásról beszélünk, vagy nem. A kettő között nincsenek fokozatok. Ugyanakkor: az emberi érzékelés, észlelhetőség szempontjából az "elsődleges" (és/vagyis kizárólagos), konkrét és biografikus realitás a tudati realitás. Tudaton kívüli, konkrét és biografikus realitás csak akkor létezhet, ha a tudat mint tudat nem működik. Ha a tudaton kívüli realitásról beszélünk, akkor a Tudattól független realitásra utalunk Ez a "realitás" azonban nem azonos a fogalmi gondolkodással megragadható realitással.

LB > konkrét valóságnak