(268) Bizonyos tudatállapotokban, valószínűleg, létezhet nem-lineáris észlelés. Az állítást nehéz (hacsak nem lehetetlen) bizonyítani, mert a nem-lineáris észlelést lehetővé tevő állapotokra, rendszerint, csak egy másik tudati szintről, egy másik tudatállapotból tudunk visszaemlékezni, ez az emlékezet viszont lineáris.

LB > nem lineáris észlelés