(266) Miként az ébrenlét, álomlét és látomásos lét a tér-idő pályán gördül, ugyanígy az emlékezés.

Létkerék

Az időn az abszolút vagy teljes időt, a homogén lét idejét értem, amelyben nem különülnek el az idősíkok. Tehát nincs olyan, hogy "amire az ember emlékezik, az volt", vagy: "a tulajdonképpeni ismétlés előreemlékezik" (Kierkegaard). Az emlékezés és az ismétlés nem ugyanaz, de egy. Az ember képtelen megjelenni az emlékezés(267) terén kívül. Fején a folyamatosan üzemelő "hang- és képbúra" (mnemonikus sisak). A Lét-állapot e sisak levétele(?)

LB > #emlékezés (Az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés/ Megnevezés felől)
LB
> tér-idő (Az Előtér/ Történet/ Regény/ Lét-történet/ Nonlinearitás felől)
LB
> #emlékezés (maga a lélek) (A Phaidrosz/Magam felől/Emlékezet felől)