(21) Az állapotnak(22) nincs nyelve(28). Nem hallgat, mert nem tud nem-hallgatni. A nyelv a lét-mozgás kifejezésének eszköze. A leíró(29) és az értelmező nyelv viszonya a lét-mozgáshoz. Érvényességük kérdése. A leírással "megduplázom" a létet, pontosabban fogalmazva a létben történő mozgást, a történést(30). Az értelmezés a leíró nyelv által teremtett világ értelmezése. Egy mesterséges képződmény mesterséges eszközzel történő vizsgálata. Két irány: a történés felől az írás felé - az írás felől a történés felé. Az ekképpen megduplázott történés nem fedi egymást. Ez közömbös az irodalom szempontjából.

LB > a lét-állapot állandó