(168) Irodalomelméleti szempontból érvénytelenné válnak az epikus, lineáris írás konstrukciós szabályai. A hipertextuális módszernek, értelemszerűen, semmi köze a dekonstrukció fogalmához, mivel az író nem de-konstruál, hanem másképpen, más módon konstruál, mint elődjei.

LB > lineáris szövegnek