Az eredeti terv nem a szöveg átirányítása, átvezetése volt, hanem kisiklatása. Később elhalványult a kisiklatás szándéka és fogalma. Attól kezdve kitérítésre gondoltam. A kitérítés (amely egyben kitérés - mert megint többet tud a nyelv, mint maguk a szavak) gesztusa mindig rokonszenvet és csodálatot keltett bennem. A cselekvő bölcsessége, ahogy a pillanat és az adott helyzet sugallatára elengedi magától a talán hosszas és fáradságos munkával kidolgozott koncepciót; és a cselekedet jóindulata, ahogy belesimul, beleszövődik a helyzetbe; ahogy folytatódnak szálai a helyzetet képező összefüggésrendszerben.

LB > átirányít