(184) Tulajdonképpen az lenne a legpraktikusabb megoldás, ha meghalnék, és lelkes lektor-szerkesztőként támadnék föl újra, és ebben a minőségben tekinteném át az anyagot. Kéziratok, gépiratok, füzetek, kész és félkész rövid- és hosszúprózák, előzékenyen hozzájuk írt filológiai appendixek ("Rezeption"), jegyzetek, töredékek - megannyi papírholmi, halom, és egyre kevésbé vagyok én az úr. Félek, úgy végzem majd, mint egy pszichotikus nimfomániás. Kezdetben még képes volt úgy-ahogy irányítani a tébolyt, később azonban kicsúszott a lába alól a talaj, és mindenhol, mindenkivel, semmi sem érdekelte többé, csupán hogy megszakítás nélkül magában érezzen valamit, akármit. Talán így áll bosszút rajtam az elhallgatni nem tudás szelleme: agyonirat, belefojt a halomba, ahogy a Tolvaj pribékjei végeztek Greenaway lover-antikváriusával.

LB > halmozás