(181) Később, amikor a Gólem hagyományos bemutatási formáinak lehetőségén gondolkodtam, sokat foglalkoztatott egy konkrét szövegkiállítás gondolata. Kosuth szövegpasszázsai úntattak, Jeffrey Shaw Legible Cityjének megoldásában pedig az zavart, hogy a pedálozás csak kivételes esetekben kedvez a kontemplációnak... A passzusokat nagy fólia lapokra akartam átmásolni, és a szellemi nyomvonalakat követve befüggeszteni őket egymás mögött a térbe. A fóliatáblák, széltében, csak részben fed(ez)ték volna egymást, ezáltal enyhén kacskaringós passzázsokat (folyosókat) alkotva. A terv elgondolásával egyidejűleg nyilvánvaló volt a kivitelezés képtelensége, hiszen már ekkor egy futballpálya nagyságú homogén térségre lett volna szükség az anyag olvasható elrendezéséhez. Nem is elsősorban a szövegtérben való konkrét barangolás lehetősége vonzott, hanem a lapok elrendezési módja. Az egymás mögötti, de egymást csak részben fedő szövegablakok vizuális játéka; a szövegképek a szemlélő nézőpontjától függően változó összesűrűsödése vagy feltisztulása; a fedés, átlátszóság, tükröződés jelenségeinek összjátéka. [Marie-Luise Pandarella "Szondi tükör-fólia" kabinettjének berendezése ("Passagenwerk", 1994), valószínűleg, közvetlenül is hatott a Gólem módszerének kialakítására, illetve kedvezett a módszer megtalálásának.]

LB > fóliára