[Jegyzetek / Hálózat / I. Pentáda]
=> Jegyzetek II., III., IV.

1. Utalás a KEJ-re.

2. L. Apaálom,csomagolópapírba tekert hulla.

3. Lásd: II/1 Afrikot zabál a téboly

4. IV/73 Nem az élet hétköznapi dolgaira gondoltam elsősorban...

5. II/45 ...fantasztikus zsonglőrmutatványba kezd. / II/52 a zsonglőr sem engedheti el kezei mellett...

6. Kierkegard

7. Perseus mitosz.

8. I/9 Ekkor arra ébredtem... / III/24 és az arcomba világított az asztali lámpával / IV/69 és zseblámpával az arcomba világított.

9. Lásd még: III/60 Itt csupám elmebetegek, öngyilkosok... IV/45 Rossz helyen szálltam le...

10. Szállodaszoba - az egyik legfontosabb helyszín. Pl. II/30, 31 (Gy.-vel), I/47 Anna, IV/20 Genet stb.

11. IV/62 Szorít, húz magához... A "magához húzás motívuma" még a III/24-ben (Balassa/katatón lány), a II/32-ben (Egyszer áthajolt az asztalon...) és az I/39-ben (Nyugtalan bulvárokon...)

12. lásd KH. barlangjelenet.

13. II/44 F. minden évben kétszer-háromszor böjtölt. A béka és egyben a Khyllkhor motívum "előérzete".

14. I/5 Szeretem megadni magamat...

15. II/2 Az álomlét az ébredéssel libikókázik

16. Utalás Sokratésra.

17. IV/42 Lassan kitöltöm időm,... (valójában a bátyám érettségiző öltönyében temették el az apámat.)

18. Bergmann: Csend

19. Bogár-, emlék-, féregomlás párhuzama. Pl. III/5 Mindannyian itt vannak... stb.

20. utalás az I/31. paszusára. (Egy nagyvárosi metróvonalon utaztunk...)

21. IV/63 Hosszú, keskeny, tompa fénnyel megvilágított

22. III/11 Mintha felülről szennyes vizet engednének... / III/43 ...aztán lassan, alulról színeződi kezdett a víz... / IV/67 ...mintha egy mosógép leszivattyúzott...

23. Talmud (?)

24. A figura mintáját Sherly Shutton alakja szolgáltatta Robert Wilson egyik rendezésében. Maga a motívum előjön még pl. a III/6-ban (A kopók ott terpeszkednek...a hatalmas vastrónuson...) is. A beállítás megjelenik még (tartalmi analógia nélkül) a II/50-ben: Csak a Dédi ült fönn a raktéren...

25. II/72 A Fúria eközben... Lásd még az "ezredvégi spektákulum" koncepcióját (I/63 Egykor úgy képzelted...).

26. Ha kutyává aljasodtatok, miért nem jártok négykézláb? (Petőfi: Nagykárolyban) "Csak úgy rengett a sok finom ezüst, a bor kupákban, csilingeltek a porcelánok..." Valahol írtam már. Talán a KH-ban? Apám a vasárnapi asztalnál gyakran idézte, illetve szavalta ezt a verset, természetesen az akkori Magyarországra vonatkoztatva.

27. Hajas

28. II/36 Aztán a zsonglőr, mintha hirtelen észrevette volna...

29. I/43 Ezeket már annyiszor végigjárták

30. A jelenet vizuális alapjául Hajas Sidpa Bardo-jának egyik részlete szolgált.

31. II/7 Parányi rétegelt tömbök... stb. E motívum részletesebb kibontása - valójában a Tomográfiai vizsgálódások című installáció leírása -, valahol a IV. pentádában.

32. II/49 (Bolond Pierrot)

33. Kertész megfogalmazása.

34. I/32 De nem láttam mást, csupán üres... / I/46 mit őríznek a merített árkusok...
"A fotográfia leírása egyszerűen elsikkad, miként a válaszok - nem megtagadjuk a megjelenést/megjelenítést, hanem szinte észrevétlen elsikkadnak a képek, szavak, magyarázatok. Észre sem vesszük, és egyszercsak egészen másról van már szó. Az "előbbi" pillanat/lehetőség - irreverzibilis - már nincs sehol."

35. I/7 Mi pedig szorgalmasan...

36. E kép inspirációja Ady "Lédával a bálban" című verse. Ezt a verset 14-15 éves koromban olvashattam először, de mind a mai napig kísért a színhely. A kép egyébként a Constantine-jelenetek színhelyvariációinak "előérzete".

37. A pogány dalnok, a morfinista költő, a buzi suhanc és szifiliszes szeretője - talán Rimbaud, Baudleaire, Proust vagy Genet valamelyik férfiszeretőjével. Már nem emlékszem pontosan.

38. A szétbombázott város képét hajdani aacheni szomszédasszonyunktól, Frau Schrödertől "kaptam". Ő mesélt a porig égett Drezdáról, az állatkertből kiszabadult, a rettegéstől megszelidült vadállatokról, és valami rokonról, aki az elszenesedett hullákról azt hitte, négerek.

39. Lásd még: II/49 a kinytható, fémcsővázas...; Karzat-jelenet a KH-ban; IV/71 kényelmesen elhelyezkedtem (azonosulás az I/29-ben megjelenő apa-figurával?) Ez a passzus egyben a IV/62 (Norvég királynő) "folytatása".

40. Kb. 22-23 éves lehettem, amikor találkoztam U-val. Többek között arról magyarázott, hogy a jó mondatok olyanok, mint a kiegyensúlyozott vasúti szerelvények. A "Vörös és fekete" motívum - lásd Canetti: A megőrzött nyelv.

41. Joyce

42. I/33 A hős lassan és mondhatni hivatalból...

43. I/43 Üveglapon szerteszéjjel rohangáló...
A visszahúzás motívuma még megjelenik a tengerparti sárkányeresztéskor (IV/40 Természetfeletti jelenséggé váltunk...), a hőlégballon indulásakor (IV/25) és természetesen a H. utcai álomban. Lásd még II/3 Egyszer belemártottam.

44. Úgy emlékszem, hogy egy újságban olvastam ezt a mondatot.

45. Kierkegard variáció.

46. Az egyszarvú motívum. Lásd még: IV/65 Génhibás unikornis...Homlokszememet...  Itt a Harmadik Szem keletkezéséről van szó, és talán arról, hogy a Homlokszem is "vak", valójában csak egy búvárszemüveg, amelynek ablaka nem más, mint "házimozink" vetítővászna.

47. Forrest Bess (Később: Mester). Ez lett a Group 15th November szignója. Lásd még: I/48 "Akkorák, mint a Mester fapriccse mellé... "

48. Hajóablak/búvárszemüveg. Pl. I/35 És ekkor - talán éppen a látvány... II/23 Fejeden ablakos... Vagy: a startkövön lazító úszó. A hajó és a kajüt motívum nem ugyanaz. Bess/Csontváry - I/37 és IV/55. A képek "fogadása" és az átkelés. Mindkét színhely: kajüt. És hajóablakra tapad föl a rettenetes "hüllő", a polip is.

49. T. S. Eliot Átokföldje. Többször megjelenő motívum (I/39 Ki megy melletted...). Kulcsszerepet a II. pentade elején kap: II/1 Megszólított a Halál... A Harmadik. A csuklyás (I/39)? A viharkabátos (II/1)? Lear (II/31)? Aki a múzeum előtt várja (II/67)? Vagy aki a tengerparton áll (III/39)? Vagy aki követi, amikor az ellopott fejjel szökik (II/69)? Lásd még: II/32 Te tulajdonképpen hányan vagyunk..., IV/22 Amikor Apám átnyújtotta... stb.

50. Csak nem a csörgősipka csilingelése? Majd jóval később: a kísérleti állat agyából kiágazó drótok csörgése. IV/3 Apámnak meg az agyához varrták...

51. Danilo Kis: Simon a mágus. Simon a szemfényvesztő, a kettős csaló.

51b. A legenda szerint Napóleon, közvetlenül a csaták előtt, gyakran onanizált, így csökkentette a belső feszültséget. => J. Genet: Napló > az egyik játékos mindig onanizál a rulettezés előtt.

52. A depressziós roham előérzete. Akárcsak az ablakra (a kajüt ablakára!) föltapadó polip, vagy a magát üvegen átrágó bogár. Lásd még II/67 Akkor megyek be a fejedbe, amikor akarok. Valahol a Balassa-passzus is idetartozik, és ha jól emlékszem, hasonló csont/koponya áttörési (behatolás!) epizód zajlik le a KEJ karzat jelenetében is.

53. A gyerek - változó alakban, szerepben és jelentéssel - több kulcsfontosságú helyen fölbukkan. Pl. II/36 A jeleneten áttűnve egy óriási, elhízott kamaszgyerek körvonalai... II/39 Emlékszel a gyerekre? III/60 A gyerek, mint egy árnyékként lerázhatatlan személyi követő... IV/62 F.-t (konkrét) természetesen csak fenntartásokkal lehet kapcsolatba hozni az elvont gyerek figurákkal. És természetesen a H. utcai repülős-álomban megjelenő gyerek. Most már nem emlékszem, hogy ebben a szövegben fordul-e elő vagy pedig a KH-ban.

54. A Kunstforum Nr. 101 címlapján lévő képről van szó. Lásd: II/38 Helikopter/Nagy Vörös Madár / II/67 Múzeumi madár / III/40 A fürdőszobából jövet - pokrócmadár / IV/60 A halottak elcsórt feje.

55. Utalás a Duchamp legendára.

56. Lásd I/29 A kanyarban úgy dől meg az út,...

57. I/50p. A szállodai szobában fekvő A. és a debil lány ugyanaz. Lásd még: II/36p. kamaszgyerek. "...csak a fejed látszott ki...." Többszörösen visszatérő motívum. Csak a fej, a koponya látszik ki a ravatalon, a halottas ágyon is. IV/19 Hanyatt feküdtél, állig betakarva... II/69 A fehér lepel az álladig ért... A fedetlen fej motívuma a fejlopás motívumában folytatódik. II/69 Végül sikerült megragadnom az álladat... Ugyanitt: átvérzett trikó (Ahol a rongy az ingemhez ért...). Idetartozik a gézzel betekert fej megjelenése. II/33 ...úgy cipelem két kezed közé fogott... Ha jól emlékszem, egy apa-passzusban is megjelenik a koponyán átnedvedző kötés képe. A következő láncszem: a trikó alatti fej és a trikó alatti gömb párhuzama (II/45 Csak akkor vettem észre...). Labdázás a gömbökkel (koponyával) - víz alól kiugró gumilabdák (emlékek/emlékezés?)? Utalás B.N. Gral-videójára.

58. I/29p. merev és bamba / A két arc hangulatában rokon.

59. Forest Bess

60. A motívum forrása valami Ventura-film. Mintha arról szólt volna, hogy V. véletlenül összecseréli a táskáját egy idegennel, akit meggyilkoltak, és ezáltal belesodródik egy képtelen macska-egér hajszába. Példázat arról, miként változtathatja meg egy abszurd véletlen az életet, és adandó esetben miként játsszuk végig következetesen ezt az abszurd szerepet, pusztán a szerep kedvéért.

61. Andersen bácsi - I. megnevezése. Fegyverkereskedő - természetesen R.

62. I/58

63. Másodszor jelenik meg az U.-motívum. "Egy lakótelepi lakás", U. otthona. "A cserépben rengett a föld" utalás H. G. egy fiatalkori versére.

64. II/65 Minden lépésünk alatt átszakad a burok

65. II/52 Pedig valamikor király voltam / II/61 A király kedvelte ezt a környéket / II/71 Király vagyok / III/6 Hogyan lehetnék én a Király... stb.

66. H.Hesse: Az üveggyöngyjáték

67. Utalás a Távol-Keleti Történetre. "Mesebeli kulipintyó" utalás a KEJ utolsó fejezetére.

68. Visszatérés/visszavétel. Asszociációs pálya: béka - a békaszájban lévő (tartja!) gyöngyszem - gyöngylenyelés - szájból szájba adás - bogár átmászás - torokba helyezett báb, kapszula, tok, "apró, szilárd, rögzítetlen tárgy (II/32) stb. (Közvetett utalás a "Dilinger halott" című film zárójelenetének ékszerfelvételére.)

69. Toldi cseh bajnokkal vívott küzdelmének színhelye.

70. Gondolom, utalás a KEJ első vagy második fejezetében lévő koturnusra.

71. Jézus rejtett szavai - Agrapha

72. Utalás L. Cohen, "Menekülés New Yorkból" című Lorca versre írott dalára.

73. Ezt a részt valamelyik KZ-ről készült, késő éjszaka vetített, legalább kétórás dokumentumfilm megnézése után kezdtem el írni. Ezen az éjszakán, az írószobám ablaka alatt, a téren, megfojtottak egy belga lányt. "A hús örökösen füledben zuhogó puffanásai..." két részeg téri hangoskodásának hatására, spontán került be a szövegbe. Éjjel két óra felé tompa puffanásokat, döndüléseket hallottam a térről, mintha egy testet püföltek volna. (Először azt hittem, hogy a film hatására hallucinálok). Kimentem az erkélyre, egy-két perc múlva két részeg férfi dülöngélt ki a bokrok közül. Miként másnap kiderült, semmi közük sem volt a kb. egy órával később történt gyilkossághoz.

74. A kaunasi tömeggyilkos (III/52) "előérzete".

75. I/60 Képzeljük el... és IV/16 Nem tudom, folytatható-e a mutatvány...

76. Utalás Németh Gábor "Angyal és bábu" című írására.

77. I/60 Képzeljük el a konferanszié által...

78. Általában a bogár motívum, de különösen: III/24 "Balassa" és IV/71 gyilkosság.

79. Utalás a "Menekülés" című írásra.

80. A torokba helyezett, süllyesztett, lévő kapszula/tok/tárgy, később a "szavak" motívum megjelenése (?). Pl. "apró, szilárd, rögzítetlen tárgy" (II/32), III/64 Mi vándorol át szájból szájba?...

81. Nem emlékszem már rá, hogy pontosan mire utal a "huszonötezer év". Mintha valami fontos, talán a föld mozgására vonatkozó asztronómiai jelenség időtartamáról lenne szó.

82. A polip valóban megjelent néhány nappal később, és életem második összeroppanását hozta. A képnek/történetnek rendkívüli jelntőséget és jelentést adott a pillanat időszerűsége (az örök időszerűség). A depresszió előérzete. IV/13 Talpam alól egy tengericsillag - vagy... Ugyanez a polip lenne?

83. "Fekete luk" motívum. Lásd még: II/26. A fényszemcsék behatolnak... ; II/45 A fény azonban a kút kávájának... "Mindkét oldal koromsötét (áldozat/gyilkos). Az egyik oldalon pusztán a fény illúziója. De hogy ez a fény a másik oldalon van-e vagy hátulról jön és csupán elől tükröződik, nem tudom. Üveg - fekete lyuk."

84. Ez a bogár nem az Apám, nem a Halál, hanem a téboly (depresszió/melankólia). Lásd még: polip; koponyába zárt Démon (I/69 a szárnyra kelt démon...)