[Jegyzetek / Hálózat / II. Pentáda]
=> Jegyzetek I., III., IV.

1. Több motívum Vasadi Péter: Megjön az idő című, Pilinszkyről szóló írásából szűrődött át.   ("nem voltak szemhéjaim..." => "Mechanikus narancs!")

2. Újabb Kierkegard variáció.

3. Különös, hogy az "összeomlás" utáni legelső passzusokban azonnal a gyerekkorba fordultam. A depresszió forrása felé?

4. Talán Ottlik és Musil.

5. A mellékhelyiség, "fürdőszoba", fal/paraván stb. mögötti tér tulajdonképpen a tükör mögötti tér? (IV/7)

6. Utalás az egyszarvú motívumra (I/35).

7. Itt még nem a "gyilkosról", hanem általában a démonokról van szó (egyikük nyilván a gyilkos).

8. A következő sodrony-ringatózás, kb. egy évtizeddel később, már egészen más előjelű. Átrúgtam a gimnázium udvaráról a szomszédos, földszintes üzemépület tetejére a labdát. Nekem kellett átmásznom érte. Előbb egy kb. 2 és fél méter magas kőfalra kellett följutni, majd pedig a kerítésfal tetején lévő, két méter magas drótkerítés sodronyába kapaszkodva lehetett a fal keskeny peremén lépegetve eljutni addig a nyílásig, amelyen átbújva ki lehetett jutni a szomszédos üzem lapos tetejére. A kerités vasoszlopai már teljesen kilazultak, így szinte az egész kerítés ingott, velem együtt. Ez a ringás első nagy félelmeim egyike.

9. I/34 Egyszer megfenyegettem...

10. Utalás Teiresias, a vak jós szavaira Narkissosról. (Delphoi előtt vagy után?)

11. "Most már tudom, a hajó a halálvágy megjelenése volt. A földalatti, katakomba-buszpályaudvar mintegy a hajó előzetes ellenpárja. A halálvágyé? Egy megalopolisz hatalmas, külvárosi közlekedési csomópontja. Földalatti, fantasztikus város. A depresszió utolsó állomása?"

12. II/63 Vízzel telt, parányi üvegkupola... Tulajdonképpen ide tartozik még: II/14 Erre maga mellé fekteti az ásót... (gyerekkoponya/miniakvárium/kép/emléktár/mélyvízi vihar stb...) Lásd még III/23 Undorodtam tőled...)

13. Ujabb utalás a hajóra? Az elsüllyedt (!) hajóra? (Elsüllyedt én? II/39)

14. Valamikor a KH idejéből, környezetéből: "Lássuk csak, mennyit ér a tüdő..." Ide tartozik még: "Levegőre nem annak van szüksége, aki le akar merülni, hanem aki föl (vissza!) akar jönni."

15. Wim Wenders egyik filmje.

16. Utalás Örkény "In memoriam dr. KHG" egypercesére.

17. "És persze velem... Igaz, Rezső bácsi?"

18. Eliot Átokföldje

19. Utalás egy cseh (?) regényre. Hullaégető (?).

20. Vagyis a téboly, ami eddig bogár, polip, rovar stb. volt.

21. Hajas

22. Gene Hackmann

23. A zsonglőr figurájának alapja egy francia bohóc, aki autisztikus gyerekekkel foglalkozik.

24. A jelenet egy valóságos, TV-ben látott eseményen alapszik. Talán Líbiában vagy Iránban elfogtak egy ellenséges, lezuhant pilótát, és egy propaganda adásban mustrára állították.

25. A H. utcai, utolsó látogatás szennyet árasztó kádja (I/16)?

26. Utalás - vagy idézet - valami távol-keleti (hindú?) példázatból. Esetleg az Egyiptomi Halottaskönyv? Lásd még: II/49 Hát nem emlékszel,...

27. Szavak/cölöpök; szellem/betontuskó; szavak - 17 (?)

28. Pasolini: Salo - 120 nap Sodoma

29. "Boros Éva (rágcsálók, menyét), H. Zsusza (bedilizés), kakas!!!! A Kunstforum címlapján lévő (I/44) és a perui madár (II/67) kísérteties előérzete? Mit jelképez a kakas? Már a KH-ban is a feje fölött forgatta a papa. Vagy az a KEJ-ben volt?"

30. Ha jól emlékszem, valamelyik Borges novellában jelenik meg ez a kép.

31. "Azt hiszem, több szempontból is alapszakasz. Félelmetes, mennyire összefüggenek, össze, egymásba érnek bizonyos pályák. Ha jól emlékszem, a csatorna, a földalatti labirintus-világ majd csak ezután jön. Visszatérő búcsújelenetek. A csatorna - utalás Wajda filmjére. A gettóepizód/ Hanna Krall: Egy lépéssel az úristen előtt." A gettó és a palánkokon kívüli világ. Az ünneprontók. A gólyalábon járó figura másodszor jelenik meg. (Az első színhely a zollstocki provinc-passzázs búcsúszerű avatóünnepsége.) Lásd még: III/59 "Szarajevó".

32. Az excesszív "én" passzusa. A figura alapja Frank Flanzendorfer, 1988-ban, 25 éves korában meghalt "endékás" költő.

33. Utalás Forrest Bessre.

34. II/49 ("Túlélési tréningek")

35. A 42. és a 44. passzus közötti összefüggések. Személycserék, áttűnések, azonosulások. Beleértve az elbeszélő személyét is.

36. Mintha egy bulvárlapban egy francia gyilkos (Pieydegnalle?) mondta volna.

37. A bűvészinas azonos a piktortanonccal? (I/46)

38. II/27 (Z. Pali)

39. Puskin

40. Az ópiumfaló - gondolom Baudlaire. "A három a Harcos, a Költő és a Pap." Ez lenne a válasz az eliot-i kérdésre, "ki megy melletted Harmadiknak?" Hóhér/gyilkos - áldozat - csaló // harcos - költő - pap // ölni - alkotni - tudni

41. A Nádas-féle "se meghalni, se magamat elveszejteni nem tudás" (az eredeti szöveg: Mivel azonban se magamat megölni, se meghalni nem tudtam, dolgoznom kellett - in: Hazatérés) párja.

42. Vigyázzatok a nyelvetekre - jelentése: hallgassatok! A rómaiak ezekkel a szavakkal intették csendre az embereket áldozatbemutatáskor.

43. Julien Sorel?

44. Utalás Godard "Bolond Pierrot" című filmjére. A B.P. alakjában szerepet játszó figura, vagyis maga Belmondo fontosabb.

45. Talpfa - az ugrás kezdetét jelző léc. "Belép" vagy sem? (Lásd még I/21 A városból délnyugati...)

46. Utalás egy, talán a Die Zeit-ben megjelent újságcikkre. A KZ nevére/helyére már nem emlékszem.

47. Utalás Rimbaud "A híres nevezetes Saarbrückeni győzelem..." (XXI) című versének ajánlására.

48. Joyce

49. Utalás az Úton című írásra.

50. Utalás R. Afrikából küldött "tudományos" beszámolóira.

51. Proust

52. Rimbaud összes.

53. Utalás B. Nieslony Gral videójára.

54. Hosszú ideig azt hittem, hogy Byron maga égette el Shelley holttestét a tengerparton. Erre vonatkozik a mondat.

55. Utalás Hamvas "Kierkegard Sziciliában" című írására.

56. E.T.A. Hoffmann

57. A romantika, a keresztút társadalmának megidézése. A passzusban föltűnő képeket, részben, Ken Russel (?) egyik filmje inspirálta.

58. Orlando?

59. Itt lett olajos az arcom? (I/24 Teljesen természetesen hatott G. megjelenése...)

60. Utalás J.Z., P és BvdB performancára.

61. Az ábra fölötti "levitáció" a jel interiorizálása. (Mintha egy indiánokról szóló filmben láttam volva valami hasonló rituálét.)

62. Julien Sorel

63. Auden

64. A KH-ban írtam meg.

65. Lásd még II/56 A vagonok szétküldése és begyűjtése..., II/49 Bolond Pierrot passzus stb.

66. Ebben a passzusban több helyütt is utalok Kavafisz "Úton Szinopé" című versére.

67. Növekszik bennem a halál...

68. Valahol: u.e. a motívum bogárral (hangya?).

69. Lásd II/49 Mindenfelé lemészároltak...

70. Cioran

71. Kilencszáz valószínűtlenül magas ablak,..sivár hotelszoba. A kép alapjául Cohen-Lorca egyik dala szolgált, és Cohen Joplinnal való egyik találkozásának története.

72. Nero-Caligula keverék

73. Többhelyütt utalás Kavafisz "A barbárokra várva" című versére.

74. Utalás Rimbaud "Deliriumok, A balga szűz - az alvilági férj" egyik részletére.

75. Utalások Graf von Platen "Das Grab im Busento" című versére.

76. Egy perui edény a chimu kultúra korából.

77. III/68 Csak innét nem tudok kijönni... (A Harmadik?) A koponyába zárt Démon? I/69 Az ütés összecsapta a megnyílt állkapcsot...

78. P. a "Hogy elérjek a napsütötte sávig" című verset klinikai tartózkodásának 3. vagy 4. napján írta. (Akkor még többször összekevert hol az apámmal, hol a Mayával.)

79. "Derűsen szeretnék meghalni. Nyílt kíváncsisággal. Úgy szeretném fogadni a Halált, mint egy kedves vendéget." Kutya/Farkaskutya III/8 egyetlen hangon hörgő...IV/42 ahogy egy kutya keserves erőfeszítéssel...

80. Egy holttest földöntésének, lesodrásának motívuma - úgy emlékszem - több helyen is fölbukkan. Lásd még KH karzat-jelenet, és bizonyos értelemben I/14 (birkózás Apám holttestével) és I/9 (amikor a gyerekek borogatják tetememet).

81. Ez a passzus - eredetileg, később sokat változtattam rajta - Kavafisz "Mürész, Alexandria, Kr. u. 340" című versének földolgozása.

82. Valójában tehát a saját ravatalomat látom.

83. Az ikrát ontó nőstény azonos az ikrát zabáló vénasszonnyal (III/70 "Azonnal két óriási mélytányért...")

84. J. Zimmermann és Parzival performance 1986 körül, az Akadémia pincéjében.

85. Utalás Casanova hazatérésére, Schnitzler kisregénye alapján.

86. Valójában már most összeáll a "záró" csapat (IV/73).

(nr. 54 => a Háló 4. részébe; nr. 56 => a H. 2. részébe ; nr. 58, nr. 65 => a H. 3. részébe)