[Jegyzetek / Hálózat / IV. Pentáda]
=> Jegyzetek I., II., III.

1. A vékonydongájú légtornászlány - M. M.; a zsugorított fejű kobold - P.; a behemót játékos - Cs.; a hasszidok szomorú tekintetű bohóca - F. T.

2. Csalog mondata.

3. Utalás Ottlik "Buda" című regényére. Amikor először találkoztam R-rel, 1978 körül, az Omniában, akkor hallottam először a készülő regényről. Később többször is találkoztam a készülő "Nagy Mű" legendájával. Megjelenése után képtelen voltam végigolvasni.

4. Utalás egy túlélő, egykori bosnyák fogoly vallomására.

5. Attila alakja Bertolucci "XX. század" című filmjében (Sutherland).

6. F. bácsi - úgy emlékszem, Pali első feleségének unokatestvére. Katonatiszt volt 1968-ban. Prágába vezényelték őket, de csak ott tudták meg, hová kellett menniük és miért. Konkrét emlék, ahogy apámék Dömsödön, a felső konyhában, zárt ajtó mögött hallgatták a  SZER-t. Fogalmam sem volt, miről esik szó. A függöny motívum eredetére már nem emlékszem. Talán az L. Anderson féle idézet (III/25 What is behind the curtain)?

7. Hátrafésült haj - utalás az Intézőre, Attilára (A hátranyalt hajú intéző...), a terrorra. Apám elhatározta, hogy hátraszoktatja a hajamat, vagyis "Attilává tesz", hogy ne legyek áldozat. Hajam azonban mindig visszaugrott - a természet lázadása a hóhér szerep ellen.

8. A halotti maszk motívum. A kincs az arccal lefelé fordított maszkban lévő üresség. Tehát a halál? Lásd még: IV/16 Negatív jelenlét...

9. Utalás egy Mandelstam idézetre (vagy magára Mandelstamra?). A legenda szerint Petrarcát olvasott a tábortűznél, amikor fogolytársai agyonverték.

10. Nyilvánvaló utalás a "Dilinger halott" című filmre (is!).

11. Kettős utalás - III/71 Patkányfogó és III/39 Porcelántörő.

12. "Rendkívül különös álom. Úgy jött elő az ébredés után, mint a hívóba rakott kép. Reggel azonnal lejegyeztem. Inkább kötelességből, mintsem a fontossága miatt. Csak délutánra értettem meg egyes jelenetek kulcsfontosságát. A hatalmas kőtömbök - hegyeket hordanak el (ahol eltűntek a "kitáncoltatott gyerekekek"? - Rattenfänger). Csak ezután jutnak be az épületbe (Kelet-Európa. Álmomban ki is mondtam a helyszín nevét: Románia). Beszélem az ott élők nyelvét. Bogár motívum. Ki a fiú-lány páros? És ki szól ki a fürdőszobából? Kőlönösen ez az alak lehet rendkívül fontos!"

13. II/44 A fiú a földön feküdt...

14. Öngyilkosság? (Egyetlen gesztus - Pavese); "fölpattanjon az ajtó" - tehát érintés nélkül!

15. Sylvia Plath egy verssora.

16. Rilke: Családi ünnep

17. Fellini. Fellini halálának napján álmodtam.

18. Utalás az ukrajnai Fehér Testvériség kijevi végítélet hirdetésére.

19. Az idős Andre Kertészt megkérdezte egy ostoba riporter, hogy min dolgozik jelenleg. Kertész azt válaszolta: már csak rendezgetem a negatívokat.

20. Rilke

21. IV/26

22. "Tágas asszociációs mező. Áldozás, fizetség Kharonnak, halotti maszk, befelé látás, harmadik szem, innét indulva pedig (vagy erre vonatkoztatva): látó folyadék, hártyapapír..."

23. A párbeszéd utalás egy bosnyák asszony elbeszélésére. A nőt órákon át kínozták a csetnikek. Vagy féltucatszor, bestiális módon megerőszakolták. Amikor visszavezették a többi fogoly közé, egy tornaterembe, társai kérdésére, hogy mi történt vele, azt válaszolta: semmi. Tökéletesen adekvát válasz.

24. József Attila

25. Az "Utolsó tangó" színhelyének inspirációja. Lásd még I/25.

26. Stendhal-Constantine motívum megjelenése. A szóvesztés, a nyelvvesztés, az elhallgatás (nem wittgensteini, inkább rimbaud-i vagy pavései értelemben) motívuma. Constantine alakjával Stendhal 1841-ben írott egyik levelében találkoztam (Stendhal ekkor már az Altzheimer-kór első stádiumában volt). Az inspirációként szolgáló levélrészlet: "Hirtelen elfelejtek minden francia szót. A gondolataim teljesen rendben vannak, de szavak nélkül. Tíz nappal ezelőtt egy étteremben étkeztem Constantine-nal; hirtelen komoly erőfeszítéseket kellett tennem, hogy eszembe jusson a pohár szó..."

27. Goethe

28. "Nyolcadik utas a halál"

29. Kettős utalás: Warpischowskira és egy tervezett fölolvasásomra. Jó fél méteres copfomat felolvasás közben akartam leégetni. Végül K. vágta le.

30. Utalás Genet-re. A kölyök: Rimbaud, a hidalgo (talán és újra): Genet, a könyvelő: Musil (?).

31. Utalás Genet "Kötéltáncosára".

32. Utalás a tengerbe sétálás motívumára. Nem tudom, hogy végül belekerült-e a szövegbe. Friedrichskoogon, a watton sétálva többször eltűnődtem a végleges besétálás lehetőségén. Az eltűnés nyugodalmas, "esztétikus" (Az eltűnés esztétikája) formájának éreztem.

33. "Lázadás a Bountyn", Marlon Brando. MB a fordított Rimbaud. R. kilépése a zseni útja volt a hallgatás felé. Az irodalom eddigi leghitelesebb "kiugrási" kísérlete. MB viszont áruló volt. Erre figyelmeztetett a hang, amikor Apám átadta a trombitát. "Ne csinálj üzletet" (I/31). /Ezekben a hónapokban egyébként zsinórban találkoztam "strukturvertrieb"-es, szektás úgynökökkel./

34. A két edény: a zárt - teli marad, a nyitott - elpárolog.

35. A Schlangenkind motívum földolgozása. Lásd még IV/57. Testre tekert vizes vászon - az orosz pszichiátriákon alkalmazott kínzási módszer.

36. IV/7

37. IV/8 Kibírom, bárhogyan is...

38. "A két világ elkülönítése és elkülönülése. Mert napok óta először lépek át tudatosan és előre megfontolt szándékkal (irányítva) az egyikből a másikba. Vagyis: megpróbálok túlélni."

39. Utalás a H.-utcai álomra (KH?). Lásd még I/39. jegyzet/visszahúzás

40. Gondolom, ekkor kezdett készülődni benem a befejezés.

41. III/62

42. Hölderlin

43. Empedokles

44. ...hanem az Apámé.

45. A Black Market drezdai performance. A húsmérő Warpischowski, akinek húsában már nőtt a rák.

46. Mintha visszatérne egy kissé a Kavafisz-féle ravatali hangulat (II/70). Lásd még: "én készen állok a mennyegzőre..." (?) Vőlegény - király - áldozat (áldozati köntös!).

47. Német Gábor "Katharmoi", IX. 17.

48. Empedokles, Byron, Hölderlin.

49. Az Orwell idézet fordítása: Nem azzal, hogy meghallanak, hanem hogy épelméjű maradsz: így folytatod az emberi örökséget. Ha jól emlékszem, Kertész idézi a Gályában.

50. IV/29 és IV/24 Negyven réteg ejt foglyul...

51. Bunuel

52. Újabb közeledés a színhelyhez. Lásd még: IV/17, I/25. A "cirkáló" azonos azzal az autóval, amivel a H. utcába érkeztem az esküvőre (IV/29), és amivel kiviszem C.-t "Börzsönybe". C.-t fojtom meg? Ő ül a paraván/fal/tükör mögött? Ő az én felnövekvő némaságom?

53. Az öngyilkosokat a temetőfal mellé temették el.

54. III/39

55. IV/3 Tovább hordott ki, mint...

56. Utalás Polz Alaine "A halál iskolája" című könyvének egyik beszámolójára.

57. Proust

58. Talán Raszkolnyikov?

59. A "kilépés" vágya után megjelenik a "kilépés" lehetősége. A párnázott ajtó - utalás Proustra.

60. Emő-álom

61. Robogó vashidak (III/62), katakombák mélye, buszpályaudvarok állásai (II/25), tengerjáró hajók gyomra (II/73).

62. A Khyllkor motívum közvetlen megjelenése. Lásd még: IV/48 Meg kell ölnom...A Zsarnokot nem elég...

63. "Prágai német zsidó/Kafka; bankárné/Milena; dúvad/Batuz. Az elmúlt két napon tényleg különös módon kapcsolódtak össze a dolgok (és meglehetően nagy számban). Tulajdonképpen kétfelől érkeztek a "sugarak". Az NN-ben éppen tárgyalt téma (elhallgatás, a szó elfojtása, belefojtása - gyilkosság - nyelv stb.), a cseh követség meghívása egy irodalmi előadásra, Kafka levelei Milenának. Ennek hatására előveszem a "talán mégiscsak jobb lett volna...." följegyzést, és látom, éppen az aktuális NN problematikába torkollik. Mindehhez a tegnap véletlenül fölcsapott Füst M. Naplóból származó mondat, Kafka Dosztojevszkíjről írt levélrészlete, és a "Kafka-Batuz" jegyzet zárómondata: Itt járt a Félkegyelmű. Ez az, amikor egy adott konstellációban "minden összeér", pedig csak egy sötétségbe vesző külvárosi utca végén hajoltam előre, bele a sötétségbe..." Lásd még: IV/22 Az illeszkedés nem nyitja... és I/15 Mindegyik pálya körbe ér...

64. Szinte bénító ostobaságokat... - "Batuz. Már nem emlékszem pontosan, mit mondott. Szavainak lényege ez lehetett: a nyelv mint olyan érdektelen, jelentéktelen jelenség. Fontos: a barbárok, a mindenkori megújulás letéteményesei "mérgezett" kutakból isznak. Így teszik őket csúffá. Alapvetően fontos gondolat, amit a saisi pap mond Platonnak: 'Az özönvizek pusztításai után csak a hegyekben lakó félvad vadász és pásztoremberek maradtak fenn. Ha az ég áradata újból reátok tör majd és csak az írástudatlanokat, műveletleneket hagyja életben, akkor mindig újból hasonlóképpen fiatalok lesztek, és semmit sem fogtok tudni a mi vagy a ti régi történelmetekből.' Az aranykor megtalálásának esélytelensége ebből fakad. Az aranykor embere végleg kihalt, mert egykor nyomatalanul eltűnt. Helyébe a primitív ember lépett. Finomítja, csiszolja magát a bukásig, de mindenképpen primitív ember marad. Így az újrakezdés és a csúcspont kilátóján is ő áll, ugyanaz az 'őslény', más alakban."

Nincs kedv tovább - Füst Milán: Napló (I. 193.o.)

Beléd kapaszkodom - utalás Kafkára, az idevágó szöveget nem vettem át (Talán mégis jobb lett volna ügyvédbojtárnak...)

65. Pl. Tovább kell menni az utcán (IV/40 Az utca végén azonban...), a házak (H. utcai álom), a pillérek (IV/1) fölé kell emelkednem. Vagyis: áthúzni magam a hurkon. Mindahányszor ugyanúgy hurok képződik (IV/42 És amikor már töredezik...) Lásd még: IV/43 A házak, a sötéten...)

66. Kafka

67. IV/1 Csupán azt szerettem volna...

68. Ez a passzus újabb példa a "minden összeér" jelenségre. "A 'festő', R.P., R.I., a trolin Karolinával (IV/40 Fullasztó hőség volt...); festő - R.P.-álom - látogatás B.gladbachban. Fogalmam sincs miért, e három "esemény" lineárisan, egyetlen, szakadatlan szálon futott, majd egyszercsak körbe ért (vagyis erre vonatkozik valójában a "minden körbeér" megállapítás. A 41 paszusban még nem volt kedven rögtön leírni az "eseményeket").

69. Utalás a hölderlini "döntésre", állapotra. W. operációja után mély depresszióba zuhant. B. szerint nem akart meggyógyulni. B-t rettentően dühítette W. döntése, magatartása. Lásd még: IV/30 Z. lemondása az én akarásom...

70. Utalás Rimbaud-ra és Dilingerre.

71. A nyolcadik pecsét az egyetlen tabu, a szellem számára érinthetetlen, valójában tudomásunk sincs létezéséről. Ezzel azonosul a Brihadaraniaka Upanisadban megfogalmazott/definiált én. ("Aki lát, holott ő nem látszik, hall, noha őt nem hallják, ismer, míg őt nem ismerik, és őrajta kívül semmi sincsen, ami látna, hallana, gondolkodna vagy ismerne - az a te Éned.") Ezért írom: belülről lát.

72. Utalás egy ősi, kínai legendára. Vu Tao-ce öregkorában a Palotában festett. Olyan csodálatos tájképet festett az egyik falra, hogy még a Császár is elámult. Ekkor Vu Tao-ce fogta magát és belépett a képbe. Elindult az ösvényen fölfelé, és eltűnt a ködbe vesző hegyek között. Senki sem látta többé. Fontos: a Palota falait kívülről húzom föl. Elöször meg kell építenem a 365 szobát, és ezekre festem a képet (mindegyik szoba falára?), hogy aztán ezen/ezeken keresztül bejuthassak a Palotába. A Mű próbája, hogy bebocsát-e.

73. "Sárga láng" - Blake: A Tigris. Keresd a házat: IV/7.

74. Két filmmotívum: "Nyolcadik utas a halál" és a "Das Schweigen der Lämmer." (Lásd még: III/24 és IV/18 (Gyönyörű kép volt...)

75. Piaf

76. III/59 Monumentális kőépületek...III/60 Gyerekkoromban innét hordtuk...

77. I/29 Már messziről föltűnnek... (gledicsia)

78. III/30 Félálomban fekszem az ágyon...

79. Számolgatom a kapukat - utalás az Egyiptomi "Halottak könyvé"-re. Az Isteni Hajós/Napisten bárkája - Dilinger (?).

80. Utalás a béna kutyára. Fogalmam sincs, melyik részben jelenik meg.

81. Utalás a "Száll a kakukk fészkére" zárójelenetére.

82. IV/30 Kajla pubertánsként...

83. Közvetett utalás Püthagorasz szavaira: Az ember származása isteni, és saját szent lényétől tanulja meg, miképpen éljen.

84. Liliputtól és Istentől egyaránt.

85. Újabb utalás P-re, aki tanítványait háza kertjében tanította (exoterikusok), némelyiküket azonban csakis bent, a Házban (esoterikusok). "Az arcomon perzsel..." és a "Ki vezet ki..." ugyancsak idetartozik. Az "üres szelvények" - üresek vagy kitölthetők, kitöltendők?

86. IV/64

87. II/56 Egyre gyorsabban és gyorsabban közeledtek...

88. "A Nap. A 273. nap. Az 1537. nap."

89. IV/40 Természetfeletti jelenséggé váltunk...

90. Utalás Csontváryra. Ő a másik. Átaludta a rettenetes vihart. Átkelés.

91. Idézet szabadon Ridley Scotts Blade Runner című filmjéből.

92. Duchamp motívum és a Schlangenkind negyven bőre.

93. Schlangenkind motívum (Lásd még IV/24 Minden nap negyven átok... stb.). "Fogadj - elnyelted; alászállok - magasabbra juthassak; a világra hozhassam (nyílj meg Föld, ki akarunk jutni). Az ős (apa-bogár); feketeember (melankólia, fekete epe), a süket (Goya - Beethoven), a süket a rettenetre emlékezik, képes meghallani (belülről); az imágó, halálfejes szender (Acherontia atropos - Das Schweigen der Lämmer) - előző részekben több utalás a torokba rejtett bábra. Nyílj meg Föld...

Pete/hernyó/báb/imágó - dió/mogyoró/mandula stb.

Az utolsó rész az öngyilkosság, az önkezű halál átvitele az írásra. Ezért kell lenyelni a szavakat, fölfalni a nyelvet, lásd "kapszula-koncepció".

94. Alulról vetített képek (megvilágított vízatomok). A víz fölé hajoló által víztükörre vetített képek - emlékezet; az alulról vetített képek - mítosz (és az emlékezet mítikus formái).

95. A talpra szerelt mező motívuma. Lásd II/25 Olyan volt az egész,... Magán a mezőn (belül) azonban lehetséges az elmozdulás. Ide tartozik még: IV74 ...minő varázs, a folyosó a lépteiddel nő...

96. "Die Frucht des Hohen Baumes" (ung./pl/slow - 45). A paraván két oldalán ülő az "én" két egybevágó fele (része).

97. Erőszakos halál, tehát nem-elfogadott halál.

98. "Die Frucht des hohen Baums" és utalás Eliot Hamvazószerdájára (I.). A rituális gyilkosság a fecsegő "én" megölése; a fecsegő "Tündér Ilona" (Constantine? A "börzsönyi" lány?) elpusztítása. Tehát az ellentétes irány, a szálak ellentétes iránya nem is az ég/föld, hanem a hallgatás/fecsegés. Előtte: Mert csakis együtt bújhatunk át a tű fokán... Kétszeres hurok. A kettéválás az egyazon "én" kettéválása, hiszen egyetlen szálról van szó. Ellentétes irány: az egyik szál a föld, a másik az ég irányában halad.

99. A halott Wittgenstein. A fotográfia Wittgenstein Tractátusa magyarnyelvű kiadásának (1989) utolsó oldalán látható.

100. Kakastaréj - az újszülöttek haját fésülik föl taréjba!

101. III/7 "Emlékezetemben bizonyosan tudom..."

102. Utalás W. drezdai performanszára.

103. Egy Schwarzenegger filmben láttam ezt a jelenetet.

104. "A Khyllkor megölése. Nem tudom megfogalmazni, miért, miben, de ez a passzus - talán csak hangulatában - rokona a Tigris-motívumnak (I/41).

105. Az "üvegpucolós-álom" rokona.

106. II/11 A nyári zöldár...

107. A paraván mindkét oldalán: Khyllkhor. Tehát magam is az vagyok. (Khyllkhor - norvég királynő - börzsönyi lány) Khylkhor szobor életre keltése akaraterő által. A teremtőnek el kell pusztítania teremtményét (képalakzat), mert különben fölébe kerekedik a másik és elpusztítja. Ezért kell ölnöm. Gyilkosság/öngyilkosság.

108. Valahol - nyilván egy vízparti jelenetben - megjelent már ez a motívum.

109. IV/59 Fáradt vagy?...

110. Utalás az egyszarvú motívumra (I/35). A harmadik szem, a homlokszem, az unikornis befelé nőtt, agyba fúródó szarva.

111. Utalás Hasfelmetsző Jack-re. A nyomozás során olyan módszerrel is kísérleteztek, hogy lefényképezték az egyik áldozat retináját, hátha rögzítette a tettes arcmást (Lásd még: Böhm-film)

112. IV/71

113. Utalás a Blade Runner egyik jelenetére.

114. A medalionban őrzött kép önnön képmásom. Kettős gyilkosság: gyilkosság/öngyilkosság.

115. H: "Madarak"

116. Többszörös utalás: vasúti szemaforok (forgalmista lány?); gólyalábakon közlekedő (II/43), bagolyjelmezes (IV/67)...

117. Utalás a KH-ból kimaradt "égigérő kéményre". Ott még a túlélés eszköze volt a "beszéd". Itt éppen az ellenkezője. A pusztítás, az önpusztítás szerszáma.

118. Hrabal "Kain" novellája?

119. "Keresem az utolsó pentáda megírásának lehetőségeit, egy pillanatnyilag teljesen kilátástalan helyzetben. Mert jelenleg abszolut lehetetlennek érzem a folytatást, vagyis az 5. pentáda megírását..."

120. Eliot

121. A neutronok körülbelül nyolc percig életképesek oxigén nélkül.

122. Bergmann a "Tükör által homályosan" egyik jelenete.

123. Azonosulás Apámmal (campingszék!) és a IV/62 folytatása.

124. A csókkal való megfojtást egy német színház Othello előadásában láttam.

125. III/24

126. A döntés: május 7.

127. Utalás Rimbaud-ra.

128. A Döntés. 1994. május 7. Indítás 1990 januárjában egy "másik edényből merítés" igényével. Öt évvel később: Ehhez az asztalhoz nem ülök vissza többé.

129. I/1991. január-február; április-július II/1992. február-április; június-augusztus III/1993 január-április; június-július IV/1993. november 1994 január - május 11.

(Jegyzetek: 1994-1996)