(370) Koestler ego-spirálja. Az egyes felezése által középpont felé közelítő, de a középpontot (zérus) soha el nem érő számsor. Az egy, a zérus és a kettő viszonya. Az (oszthatatlan)(371) egyből a soha el nem érhető zérus (feltételezett én) felé, a kettő képében/szerepében ("...ha ad infinitum folytatjuk az 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64... sort, aztán összeadjuk a benne szereplő számokkal, a végösszeg mindig pontosan kettő lesz"). A befelé haladó, szűkülő spirál, tengelyében a távolodó én-képzettel(372).

LB > én