(371) Az egység minden számot áthat. Minden szám közös mértéke. Minden számot magában egyesít, ugyanakkor minden sokrétűséget kizár. Az egy mindig azonos önmagával és változtathatatlan, ezért ha megszorozzuk önmagával, az eredmény önmaga. Bár nincsenek részei, mégis osztható. Az osztással azonban nem csupán részekre osztódik, jóval inkább új egységekre. Az egységek közül egyik sem nagyobb vagy kevesebb, mint az egész egység, és minden egyes, még a legparányibb rész is önmaga, a maga egészében. ("Kettő nem létezik.") 56 <= holográfia

LB > oszthatatlan