(18) Jelenlét: ahogy a folyadék a színültig töltött, fedetlen tartályban maradéktalanul kitölti az edényt. Feszültség, kötődés nélkül. Mert ha megfordítom az edényt, a folyadék minden ellenállás nélkül, maradéktalanul kiömlik. Az Állapot a jelenléten belül valósul meg. A jelenlétben nem érvényes az idő fogalma. (Csupán a test "áll benne" az időben.) A jelenlét ugyanakkor nem azonos az Állapottal és nincs is benne. Mert az Állapot üres. Az egyetlen káprázatmentes létforma. Átmenet a jelenléten keresztül a pillanatnyi (időleges) élet-állapotból az állandó Lét-Állapotba. Állandó, mert a Lét-Állapot összeér a Nem-Lét Állapottal. [Az eleven (organikus) szellem kiterjesztése (kiterjedése) a szellemig].

LB > jelenlét