(17) A művészet a távollét közege. A jelenlét(18) (ottlét) rezzenéstelen. [A művészet a nem-ottlét (Nichtdasein / Abwesenheit) médiuma. Az ottlét (Dasein / Anwesenheit) rezzenéstelen.] Összeérhet-e a Mű és az Állapot tere? A mozgás a mozdulatlansággal? (Vagy: Az írás pusztán intellektuális létem alibije?)

LB > többé senki se látta