(460) A víz természetének ismerete fontosabb, mint a felszín fodrozódásának számba vétele, vizsgálata. Ez utóbbi nem feltétele az előbbi megismerésének, még csak nem is befolyásolja az erről alkotott tudásunkat. A hagyományos értelemben vett események(461), mint vízbe hajított kövek. Megnyitják a felszint, hullámzást keltenek, majd nyomtalanul eltűnnek a mélyben és lerakódnak a mederben. E lerakódást nevezzük történelemnek. Egyes darabjai fönnakadnak, az iszapba süllyednek, sodródnak, süllyednek, emelkednek vagy mozdulatlan enyésznek.

LB > anyag