(48) Minden szavam, gondolatom, gesztusom utánzás, kópia(49) (Az ember mindig arcátlanul plagizál 111). Ugyanakkor elementáris erővel munkálkodik bennem az egyszeri felmutatása általi kiválás/elkülönülés vágya. Ez viszont, a szellem legbensőbb, leglényegibb sajátosságából következően, lehetetlen(52).

LB > hozzátenni