(94) A tudó és az értő magatartással szembeni gyanakvás, ingerültség. ("Felingerelnek a mesék. Nem tudok bízni a történeteikben. Mintha tudnának valamit, miközben én semmit sem tudok..." 113) Az út ugyan kétségtelenül máshová vezet, mint a tudás vagy a nem-tudás. A valamit tudás és a valamit megértés gesztusa mégis segítő, "jószándékú" eszköz lehet, ha nem tapad le a racionalizmusban, az iparos logikában, ha nem dugaszolja el a gőg vagy a nyafogó gügyeség. A leghitelesebb, hétköznapi ésszel felérhető tudás ma is a kézművesé. Ismeri a szerszámok fogását, az anyagok természetét, az illeszthetőség törvényeit. A világot azonban nem a fúróval, a deszkával vagy a csapokkal magyarázza. A semmit sem tudás (kérkedő) ripacskodása éppen annyira nyugati póz, miként Szent Ágoston szánalomraméltó, évszázadok szellemi nedvkeringésében keveredő-elegyedő-áramló dicsekvése: Minden szót megértett, amit olvasott. Ha sikerül, ha lehetséges, elegendő egyetlen szót megérteni. Anélkül, hogy érteném a megértés lényegét, jelentését. Számomra ilyen mondatok beszélnek (micsoda esendőség!) a megértésről: "Lehatolni, ahol nincs stílus, ahol a mondat nem tapasztalat és képzelet, hanem zsiger dolga." Vagy a Gyémánt Szutra jelentéséről szóló miniatűr parafrázis:

Jángmudzsé császár megkérte Budeszát, a kiváló tanítót, hogy magyarázza el a Gyémánt(vágó) Szútrát. A  kiváló tanító felült a szónoki székbe, megrázta az asztalt egyszer, majd leszállt a székből. Jángmudzsé császár megdöbbent.
- Felséged érti? - kérdezte Dzsi Gáng mester.
- Nem, nem értem - válaszolt a császár.
- Budeszá, a kiváló tanító befejezte a szútra magyarázatát - mondta Dzsi Gáng mester.
Jángmudzsé császár megkérte Budeszát, a kiváló tanítót, hogy magyarázza el a Gyémánt(vágó) Szútrát. A  kiváló tanító felült a szónoki székbe, megrázta az asztalt egyszer, majd leszállt a székből. Jángmudzsé császár megdöbbent.
- Felséged érti? - kérdezte Dzsi Gáng mester.
- Nem, nem értem - válaszolt a császár.
- Jángmudzsé, a [fenséges] császár [ezzel] befejezte a szútra magyarázatát - mondta Budeszá, a kiváló tanító.

Ezért szeretem az őrült Nizsinszkij angyali mondatát: Gondolkodik, ezért esik nehezére a megértés...

LB > megértés