(424) Rizóma és hálózatosság. A terjeszkedési, kiterjedési technikák(425), módszerek hasonlósága (analógiája). Ahol pontosabb a hálózat: nem játszik bele a fogalomba a gyökér és törzs kifejezésekkel hurcolt, félrevezető jelentés és asszociációs környezet (pl. a központúságot szuggeráló elem). Deleuze és Guattari gyönyörű, megejtő szövege. Angyali naívság és együgyűség. Az örök avantgarde lelkes korlátoltsága. Az egyetlen szeretetreméltó a nyugati szellemsiégben. Micsoda elementáris felszabadultság (nem a hatvanas évek és legkevésbé sem 68, hanem a középkori ember történelmen kívül lezajló felszabadulási folyamata a XX. század első hetven évében), áramló energia az utolsó lapokon(426). "Ne pontokat, vonalakat csináljatok! A sebesség vonallá alakítja a pontot." Én viszont azt mondom: Csináljatok pontokat, vonalakat, és alakítsátok át felületté! Ne gyorsasággal, hanem lassúsággal, állhatatossággal, mozdulatlansággal. (Papíron mozdulatlanul tartott tollhegy.) A rizomatikusság (= nomadológia) nyughatatlanság, izgágaság. A nyugati ember számára a rizómán keresztül vezet az út az Állapotba. Előbb föl kell építeni, majd meg kell ölnie a Gólemet. A rizóma redundáns, az Állapot viszont reduktív (egyhegyűség)(427).

LB > hálozatosság