(245) Az a momentum, amely a művészet eredete, abban a pillanatban mesterkéltté válik, amint önmagát művészetként határozza meg. A ki-/leválással ornamentikává lesz. Fölösleggé, hiszen ki-/levált.  A "helyén" lévő "művészet" nem különül el a lényegtől, nem neveződik meg külön. A Lényeg egyes mozzantai benne lehetnek az általunk hagyományosan művészetnek nevezett tevékenységben (megnyilvánulásban, gesztusban), a Lényegnek azonban nincs szüksége erre a "kívülálló" művészetre. Az egyik folyamatosan van, a másikat csinálni kell. ("Minden szó, ami művészet akar lenni, nyelvbotlás.")

LB > pozőr