(36) A történet áramlás. A Lét-Állapot megszünt áramlás. Mint egy tengerszemről készült légifelvétel. A Lét és a Nem-Lét (átmeneti) összesűrűsödésének (egymásba sűrűsödésének) helye. A szubsztancia(37) jelenvalóságának huzamossága ("örökkévalósága"), mert éppen úgy jelen van az áramlóban, mint a nem-áramlóban (akár megszünt, akár eleve az). A Lét-Állapot tehát megszünt áramlás(39), a Nem-Lét felidézése (a tudás = emlékeztetés a tudásra)(41), begyakorlása. A Lét-Állapot - logikusan, pontosabban fogalmazva (mert a logika nem törvény): törvényszerűen - csupán káprázat, de a legmagasabb szintű káprázat. Áthelyezhető, kiterjeszthető-e a tudat a Léten belül a Nem-Lét állapotába? [Az egyik káprázatból a másikba? Vagy: a káprázat szűkebb köréből a tágasabba? Stb. Ugyanakkor: Létezik (létezik?) káprázaton kívüli tartomány, ez viszont az emberi elme észlelési körén kívülre esik.]

LB > lét-állapot és történet