(43) "Tanítás nélkül nincs tudás, csak ismeret. De mi a tanítás eszköze, ha a jel az emlékeztetés eszköze, és az emlékeztetés pusztán az ismeretig ér? A jel elfedése? A rámutatás arra, ami a jel mögött van? Mi az, ami nem jel?" (#Phaidrosz/ emlékeztetés(274e) / tudás-ismeret) Az emlékeztetés és a jel fogalmának differenciálása, illetve kiterjesztése. Kétféle emlékeztetés: a passzív, mechanikus, pusztán reprodukáló, és az aktív, teremtő [összeáramoltató, tehát nem a holt (nem-létező) életre keltése egy már létező által, hanem létezők érintkezése; intuíciók hármas metszéspontja (a rámutató, a megmutatott és akinek mutatnak]. Melyik jelrendszert használja az egyik és melyiket a másik. A puszta jel és a gesztussá vált jel.

LB > tanítás eszköze