(314) Amit esszenciális írásnak nevezek, a mélylélektan egyik szakkifejezését használva integrált írásnak is nevezhetném. (Pontosabban fogalmazva: más szempontból közelíteni a "tartalmi módszerhez".) Vagyis: az írásfolyamat nem más, mint "bensőnk tárgyalóasztalánál szembenézni a feltorlódó indulatokkal, félelmekkel (démonokkal(315), elfojtásokkal, stb.)  - honnan jöttök, mennyi teret kaphatnátok bajcsinálás nélkül, mi a rendeltetésetek... Zeusz és olümposzi istentársai is csak úgy győzhették le a lázadó titánokat, hogy a mélységből megnyertek maguknak három százkarú szönyeteget... Sajátos alvilágunk hatalma akkor pokoli, ha semmibe vesszük, ahelyett, hogy szót értenénk vele." 76 Az integrált írás e "tárgyalás" jegyzőkönyve. (=> a túsz és túszszedő viszonya)

LB > esszenciális