(209) Rész: valaminek a folytatása, amelynek minden egyes atomja virtuálisan őrzi az egészet. Töredék/fragmentum: az egészből lepattintott rész. Torzó: csonka egész. A tudás rész, az ismeret töredék, az emberi szellem torzó. Igaz-e az állítás: Az ember elveszítette egyetemeségét, elsorvadt benne a kozmikus lény, "nincs természetfölötti megragadottsága,... univerzalisztikus magatartása" (Hamvas). Ha igaz, ezzel magyarázható az egész észleletének képtelensége. Értelmével csakis töredékeket képes fölfogni. A töredék azonban nem őrzi a rész és egész közti kapcsolatot, nincs folytatása, holt darab. A szellem pusztán az érzékiségen keresztül ismerheti meg a rész közvetítő szerepét, és megfordítva: éppen a részlegesség, a rész és egész közötti eleven áram(lás) teszi lehetővé az érzékiséget, az erotikát. Hiszen a másik testét, lényét csakis részleteiben érinthetem, tehetem magamévá. Akárcsak a Szellemet, amikor tudásra törekszem. A testet azonban, mert az eleven részek által gerjesztett áramon keresztül mégiscsak kapcsolatba kerülhet az egésszel, az orgazmus ajándékával jutalmazza a természet. Az emberi szellem viszont sohasem elégülhet ki a holt fragmentumok között hányódva. Az abszolút költészet, ha a művész nem töredéket mutat föl, hanem egy általa formált részt sikerül olyan szögbe fordítania, hogy azt elérheti, és ezzel egyidejűleg felénk is vetülhet róla egy végtelen hosszúságú, az egészből kiterjedő fénysugár.

LB > részek (az Előtér/Módszer/Linearitás/Pont-Érintés felől)
LB > #erotikával (az Előtér/Elkezdenem/Lezáratlanság felől)