(448) A szöveg 114 - a Gólem szempontjából - öt felé ágazik el. Lezáratlanság (Az írás folyamatában van valami végtelen...) - autentikusság és műviesség [irodalom > póz (...akkor tűnik a legeredetibbnek, ha minden művi eszköz - bármelyik legyen is az - híján áradhat. Az "akkor tűnik a legeredetibbnek" csak arra vonatkozhat, hogy miként lehet valami, ami kizárólag "művi eszköz" tud lenni, a legeredetibb...)]  - nyelvbe vetett bizalom [Ehhez azonban bízni kell a nyelvben, úgy, amilyen - "Nem tudok #bízni a nyelvben..." Vagy: "Milyen lehet hit nélkül harangot önteni?" Az írás mint kényszeres, ösztönös, motorikus tevékenység, paranoia, merő őrület. Erre vonatkozik a "ráduplázás" W.H. Auden mondatára: "Idegen vagyok a világban, amelyet (nem) én teremtettem..." Én nem vagyok Gólem. (> A Gólem eszköz)] - nyelv és szubsztancia [A nyelvi kísérletek kevéssé vonzottak, tudomásul veszem, de kerülöm őket írás közben. Ennek oka, hogy teljességgel igénybe vesz az élet szubsztanciája. Ha valaki belemegy (sich mit der Sprache einläßt) a nyelvi kísérletezésbe, javarészt lemond erről a szubsztanciáról ... - A létszubsztancia eleve érinthetetlen a nyelvvel. A kísértő nyelv mindig a lemondásnak (Verzicht) kedvez. Így van ez, ha az ember "...sich mit der Sprache einläßt".]   - a rész-egész/ fragmentum kérdése [Ha valaki belemegy a nyelvi kísérletezésbe, javarészt lemond erről a szubsztanciáról, egy parányi rész kivételével miden érintelen és kihasználatlan marad, mintha szakadatlan pusztán a kisujjával játszadozna. A nyelvben kizárólag a részt észlelhetjük és érzékelhetjük, ugyanis ellentétben az #erotikával(209), ha egy részt érintünk, nincs előképünk, fogalmunk az egészről, az egész elhelyezkedéséről, természetéről. Ezért képtelenség (és badarság) a rész általunk ismeretlen valós jelentőségének érzékelése, ugyanis a jelentőség csakis összefüggésben létezik. Pusztán a rész részeinek jelentőségéről lehet tudomásunk. Ez a jelentőség azonban - a számunkra ismeretlen, abszolut jelentékenységhez mérten -, viszonyítási pont, viszonyítási felület hiányában csupán pszichózis, káprázat, kényszerképzet. (A "#Mindegy, hogy Proust vagy egy üveg tinta" tehát nem nyegleség, hanem következetesség.)]

LB > szövegfolyam