(458) "Szívetekből és elmétekből vessétek ki azt a gondolatot, hogy mindent meg akartok ismerni, ami égen és földön van. Általában kevés olyan dolog van, amelyet valaha megismerhetünk úgy a Gondviselés útjaiból, mint a lét törvényeiből. De ez a kevés is elég, tökéletesen elég. Többre törekedni nem hoz számunkra semmi üdvöt. Legyetek meggyőződve, hogy a mi szerény földi létünk valóságos szükségleteinek határán kívül és ama terület határain kívül, amelyben mindnyájunknak élnünk adatott, minden több munka - bolondság és minden több tudás csak szomorúságunkat fokozza ." 71 Ruskin kissé gügyögő, együgyűnek tetsző tanácsa halálosan pontos, ha "ismerjük" a kevés mögötti tartalmat és annak mértékét.

LB > tudhatót