(211) Az új módszerrel keletkező és/vagy alkotott textúra irodalmiságát a végtelen számú kapcsolódási ponton keresztül megnyilvánuló homogenitás adja, amely megjelenésével konkretizálódik, válik adottá. A puszta homogenitás még nem irodalom. Az irodalomnak azonban feltétele a homogenitás. Ez minden gondolati szinten kizárja a tetszőlegességet, akár irodalmi, akár nem irodalmi textúráról legyen szó. Az irodalmiság kritériuma a homogenitástól függetlenül ugyanaz, mint ami az irodalmiság fogalmának megjelenésekor megfogalmazódott, avagy mint potenciális megfogalmazhatóság megjelent. Az irodalmiság kritériumáról könyvtárak szólnak. Az irodalmiság ugyanakkor misztérium. És mint ilyen, pusztán leírható, a leírás viszont nem érinti a keletkezést. A keletkezés, ami nem azonos a tecnikával, érinthetetlen. Az irodalmiság keletkezésének állandó alaptermészete független a módszertől.

LB > homogenitás