(205) Az egynemű anyagok, pusztán anyagiságukat tekintve, azonos értéket képviselnek, a formától függetlenül. Egy csepp(206) víz ugyanaz, mint a világtengerek összessége. A tartalom a homogenitás(211). Ugyanez vonatkozik az immateriális homogenitásra is. A hangsúly tehát a szellemi termék (műalkotás) homogenitásán van. A műalkotás értékének ez a mértékegység nélküli alfája és omegája. Mértékegység nélküli, mert a homogenitás nem mérhető(212). A homogenitás vagy létező, vagy nem létező. A vagy-vagy logikája. (lásd: NN 1 első rész, 36. passzus: "A tér oszthatatlan. Minden egyes pontja önmagával és az egésszel azonos." Vagy u. o.: I/54 "Egyforma nagyságú, egyforma súlyú és fajsúlyú kövek. Egyenként kiemelem a kődarabokat a dobozból, és még mielőtt sorban egymás mellé raknám őket a polcra, egy kicsit gyönyörködöm bennük a változó erősségű fényben. Nem annyira a gyűjtőszenvedély, mintsem a túlélési vágy munkálkodik bennem. Mindegyik darab tanúságtétel. Visszavonhatatlan és kétségbevonhatatlan. A puszta lét, mint egyetlen bizonyosság." Stb.)

LB > egyetlen pontot (az Előtér/Módszer/Methode felől)
LB
> #homogenitás (az Előtér/Történet felől)
LB
> homogenitás (a Phaidrosz-váltó/ 258d/ Helyes beszéd felől)