(455) Minden filozófia a zavar és a zavarodottság (zavarodottság, zaklatottság, ajzottság) filozófiája. Mivel a tudás nem nyilvánul meg közvetlenül kifelé, hajlamosak vagyunk azt gondolni: nem is létezik. [Ezt a szűklátókörüséget csak fokozza a wyswyg szemlélet (what you see, is what you get - amit látsz, azt kapod) érvényességi körének kiterjesztése, szétterjedése.]  Csakis a tapasztalat, az élmény világosíthatja meg az elmét, erről viszont - értelemszerűen - nem szól hír. A belátás, a fel(rá)ismerés  magányos és szótlan élmény(456). Ugyanakkor éppen ez a magány teszi lehetővé a bekapcsolódást a mindent egybefogó áramlásba, és ezáltal az egyén tényleges és szélsőséges magányának feololdását.

LB > semmit sem tudok