(454) A szokratészi, platóni vagyis a nyugati tipusú filozófia, életszemlélet, hozzáállás (tartás), stb. alapját képező gondolati, bölcseleti és hiedelem rendszer végzetes, sorskijelölő tévedése: Nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni, és: Csak azt tudom, hogy semmit sem tudok(455) jószándékú, de üres axiómája. Amint fölismerem (belátom, elfogadom, stb.) az egyetemes (a szó egyetlen valós értelmében) összefüggés elvét és törvényszerűségét, minden tudást(457) megszereztem az emberi értelem számára megnyíló jelenségek legbensőbb lényegéről. Minden egyéb másodlagos, járulékos, behelyettesíthető tudás vagy puszta ismeret. Nem érinti a lényeget, amely ugyanakkor mozdulatlan és állandó. [Állandósága az idő fogalmától független. A Lényeg(459) az idő dimenzióján (fikcióján) kívül helyezkedik el.]

LB > folyamba