(453) Nem lehet kétszer nem ugyanabba a folyamba(454) lépni.

LB > #folyamba (Az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Megszólalás/ Nyelven kívül/ Pókfonal felől)
LB
> vízbe (Az Előtér/ Víz felől)