(144) A lényeg nem jelenik meg a nyelvben. [A tudás a nyelven kívül (és nem fölötte) áll, ugyanakkor a nyelv árnyékában.] Létezhet azonban beszüremlés. Ennek nyomait föltárni. Nyomait - tehát nincs egységes, összefüggő lényegkép(145) a nyelven belül. Pusztán egymástól független vagy alkalmilag összefüggő töredékek hálózata. A lényeg "logikája", "fogalomkészlete" (stb.) független, idegen a nyelvétől. [Létezhet-e szellemiség nyelv nélkül? Gibt es Gott ausserhalb der Sprache(147)? (Létezhet-e isten a nyelven kívül?)]

LB > a nyelv (az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Megszólalás felől)
LB
> #lényeg (az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés/ Ősnyelv felől)