(143) A szellem (a nyelv)(144) nem hatolhat át bizonyos burkon, nem közvetít ember és istenség (lényeg, titok, szellem stb.) között. Ezért helytelen - és vagy tudatlanságról, vagy demagógiáról árulkodik - minden olyan alapállás, amely nem e megmásíthatatlan tény szemszögéből mérlegeli egy új eszköz, szerszám, módszer hasznosságát. Az öncélúságra, formai játszadozásra, új tartalami mozzanatokra utaló kérdések, rendszerint, e hibás alapállásból, és gyakran felülről leszúrva szegeződnek neki egy új szerszám, módszer alkalmazóinak. Ment-e a könyvek (...) által a világ elébb? 24 Nem. De ezzel az igénnyel fölösleges megszólalni. Platonnak éppen úgy, mint a sarki fűszeresnek.

LB > a megszólalás igénye